โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 กองคลัง

   
  นายอภิศักดิ์  อินทนนท์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
  นางศิริลักษ์  ธรรมบุตร  
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
นางสาวธีร์พิรา  รักอุบล นางสาวอรอุมา  ธรรมพร นางสาวสุชาภัค  ตะเคียนราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123012 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน