โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายสุรศักดิ์    พันธเสน  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายอนันทพงษ์  สำรวย นายณัฐพงษ์  วันคำ นายจิรศักดิ์  ตะเคียนราม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นางสาวออมศรี  ธรรมพร นายภิญญา  ธรรมพร  
คนงานทั่วไป คนสวน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123009 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน