โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

   
  นางเสาวลักษณ์    แสงทอง  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
นางสาวณิชาภา  มุ่งหมาย    นางสาวดาลิกา   รัตนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123004 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน