วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์ ซอยศาลาประชาคม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาล ซอยหน้าบ้าน นายชม ตะเคียนราม ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ) รถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บย ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง