วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุง รถยนต์ส่วนกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง) ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะขาพับหน้าเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสงกรานต์ ทองถนอม ถึง เขตคลองชลประทาน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมพุกพัฒนา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาศิลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดมือบิด ๒ บานประตู ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายไร่นายทิด รัตนพันธ์ ถึงไร่นายบุญมี รัตนพันธ์ บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายสี่แยกศาลาประชาคม ถึงเมรูบ้านเรือทอง บ้านเรือทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง