โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแก้ไขข้อความประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
    รายละเอียดข่าว :

ขอแก้ไขข้อความประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ในประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 2 หัวข้อที่ 3 กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร ข้อที่ 3.1

จากเดิม  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งแต่วันที่  15กุมภาพันธ์ – 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา 08.30 - 16.30  น.  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.045-811383 หรือ  www.khokthan.go.th 

แก้ไขเป็น  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม  พ.ศ.2562  เวลา 08.30 - 16.30  น.  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.045-811383 หรือ  www.khokthan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ขออภัยจากความผิดพลาดดังกล่าว หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โทร.045-811383  ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ : ขอแก้ไขข้อความประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 84412 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน