โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกตาล ศูนย์พัฒนขาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือทองคลองคำ