โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายบัวลอย สำรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มอบหมายให้นายทบวง  ธรรมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล นำคณะตัวแทนสภา อบต.โคกตาล ผู้ใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสถานที่ในการขอความเห็นชอบทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเสนอให้สภา อบต เห็นชอบต่อไป