โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้กลับชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย


 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยนายบัวลอย สำรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบหมายให้ นายทบวง ธรรมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มอบวัสดุวาตภัยให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโคกตาล