โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรี เดชไชย บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดย นายบัวลอย  สำรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หมอบหมายให้ นายทบวง  ธรรมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล และ นางสาวพิชยะพรรณฐ์  แพงไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรีเดชไชย  บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา