โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ร่วมกับอำเภอภูสิงห์ โดยมีนางวรรณา สุวรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไชปีญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมกิจกรรมตรวจปัสสวะ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร เพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด