กิจกรรม

โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
17 มี.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 3
วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วน...
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2 มี.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 117
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นายถวิล ตรองจิตร...
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย
27 ก.พ. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 17
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 กา...
เข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
13 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 25
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  เวล...
ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล FUN RUN 2023 นมัสการหล...
11 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 19
  วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 องค์...
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
6 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 21
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา...
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...
3 ก.พ. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 20
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริ...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/...
1 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 28
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วน...
เข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566
30 ม.ค. 2023 02:52:08 กิจกรรม อบต.โคกตาล 51
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมา...
25 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 27
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบ...
โครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศ...
24 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 26
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหา...
นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
23 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 25
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วน...
ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ ตำบลโคกต...
18 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 32
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบ...
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
16 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 27
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนต...
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด...
13 ม.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 28
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรอง...
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโคกตาล
11 ม.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 30
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรองจิ...
ร่วมเปิดที่ทำการใหม่ งานวันปีใหม่ และงานวันเด็กแห่...
11 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 32
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรองจิ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP