การประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดือนกันยายน 2566

การประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดือนกันยายน 2566

4 ก.ย. 2023 15:55:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 24

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2566  เวลา 09.00  นายถวิล ตรองจิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานและร่วมกันสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP