งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 8

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 8

17 พ.ย. 2022 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 20

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล นางทองใส มั่นดี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP