ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์

ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์

10 ม.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 12

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของพี่น้องประชาชน ตำบลโคกตาล

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP