ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ ตำบลโคกตาล

ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ ตำบลโคกตาล

18 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 15

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลโคกตาล เพื่อรวบรวมและนำส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำไปกำจัดให้ถูกหลักวิชาการต่อไป

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP