ติดตั้งระบบไฟบ้านผู้ยากไร ของนายสุพรรณ์ ศรีลาชัย ม.10 บ้านโคกตาลกลาง

25 ส.ค. 2023 14:09:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 98

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2566 กองช่าง นายช่างไฟฟ้าและทีมป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล และผู้นำชุมชนผู้ใหญ่นิเวศ ผุดผา ผู้ช่วยสุรพล  พิลาดี นายสุวรรณ ธรรมพร  นายวัชระ วันคำ สมาชิกอบต. ร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านผู้ยากไรของนายสุพรรณ์  ศรีลาชัย หมู่ที่ 10 บ้านโคกตาลกลาง