20 ม.ค. 2022 10:25:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 573
 

บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้อยู่บริเวณในป่าห่างจากรอยพระพุทธบาทไปประมาณ ๓๐๐ เมตร แต่เดิมได้เคยเหือดแห้งมาเป็นเวลานาน แล้ว กลับมาผุดขึ้นมาจากดินอีกครั้งเมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อน(ก่อนที่คณะของอาจารย์ยุทธนันท์ ประวงษ์จะมาทำบุญที่วัดนี้เล็กน้อย) ลักษณะของน้ำผุดนี้ ตามที่ผู้พิมพ์ไปพบมาคือมีลักษณะ เป็นน้ำพุที่ผุดขึ้นจากพื้นดินสูงประมาณ ๐.๕ – ๑ นิ้ว มีน้ำนองทั่วในบริเวณนั้น น้ำมีลักษณะใสสะอาด ล่าสุดปี ๒๕๕๑ หลังจากกลับไปที่นั่นอีกครั้ง ปรากฏว่าได้ไปสอบถามเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเกี่ยวกับน้ำ ทิพย์ผุดปรากฏว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย จึงเป็นที่น่าแปลกใจว่า น้ำผุดทิพย์แห่งนี้คงกลับมาเหือดแห้งอีก ครั้งนานมากแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการบันทึกไว้เช่นกัน แม้ว่าจะเหือดแห้งสูญหายไปแล้ว เพื่อหากว่าวันใดน้ำทิพย์ผุดแห่งน้ำ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง จะได้มีบันทึกอ้างอิงได้ว่า ก่อนหน้านี้น้ำทิพย์ผุดแห่งนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว