ประกาศการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตตำบลโคกตาล สายทางถนนในเขตตำบลโคกตาล