ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายรัฎฐธิป วันคำ ไปบ้านนางสิม วันคำ หมู่ที่ 9