ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ศรีสะเกษ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๒๕๗๐ ศรีสะเกษ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2023 09:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกตาล 12

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP