ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง

9 พ.ย. 2021 10:40:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 105

ประกาศราคากลาง งบกลาง 

1. โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านคลองแก้ว ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านโคกตาลกลาง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

3. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดง ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP