ประชุมหารือโครงการงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

9 มี.ค. 2023 10:50:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 127

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566   เวลา 09.00 น นายถวิล  ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล  เป็นประธาน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานโครงการงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ  และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล