ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำสำนักงานอบต.โคกตาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง