มอบถุงยังชีพให้กับผู้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย

27 ก.พ. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 17

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย   เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP