ร่วมเปิดที่ทำการใหม่ งานวันปีใหม่ และงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการภูสิงห์

ร่วมเปิดที่ทำการใหม่ งานวันปีใหม่ และงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการภูสิงห์

11 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 17

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเปิดที่ทำการใหม่ งานวันปีใหม่ และงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภูสิงห์ ประจำปี 2566 โดยมี จ่าเอกสมควร สิงห์คำ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และวัฒธรรมอันดีของไทย 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP