เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำปี 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำปี 2566

13 ม.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 14

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นำโดย นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ได้ให้โอวาทและมอบของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันเด็กและให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP