โครงการปรับปรุงถนนหินลงหินคลุกจากถนนลาดยางไปสวนนายสำรวน สำรวย หมู่4