โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ก.ย. 2023 14:30:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 15

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักปลัด อบต.โคกตาล นำโดย นายถวิล  ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ และพนักงานทุกส่วนภาค ผู้นำชุมชนในตำบลโคกตาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สร้างความรักและความสามัคคี อีกทั้งร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื่้นที่ปลูกป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์มีความยั่งยืนตลอดไป 
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP