โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แห่พระลากสิงห์ ประจำปี 2567

17 เม.ย. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 93

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมแห่พระลากสิงห์ ประจำปี 2567 เพื่อการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น บวงสรวงและรดน้ำสิงห์คู่ ณ วัดบ้านโคกตาล