โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แห่พระลากสิงห์ ประจำปี 2567

17 เม.ย. 2024 09:30:00 กิจกรรม อบต.โคกตาล 89

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายถวิล ตรองจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์แห่พระลากสิงห์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดบ้านโคกตาล