โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายบัวลอย  สำรวย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายทบวง  ธรรมพร   นายปกาศิต  รัตนพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางนงษ์ลักษณ์  บริบูรณ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 114040 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน