โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง 8 โครงการ     ประกาศราคากลาง 13 โครงการ     การกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้าง      
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

การจัดกิจกรรม Big cleaning day เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563...

พิธียกเสาเอกในการก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยทางสังคม...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้กลับชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

การจัดกิจกรรม Big cleaning day เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563...

พิธียกเสาเอกในการก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยทางสังคม...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้กลับชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

ต้อนรับผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ในการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยววัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ เพื่อบรรุเข้าปฏิทินท่องเที่ว...
 
 
3 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบร...
28 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...
6 ส.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำป...
12 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข...
27 ก.พ. 2562 ขอแก้ไขข้อความประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง รับสมัครบุคค...
15 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ป...
13 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 80802 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน