โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     ประกาศราคาโครงการจ่ายขาด ปี 2563 ชุดที่ 2      
 
 


กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลอร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา หน่วยเฉพาะกิจกรรมที่ 3...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้ชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรี เดชไชย บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย...


กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลอร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา หน่วยเฉพาะกิจกรรมที่ 3...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลมอบวัสดุก่อสร้างให้ชาวบ้านที่ประสบภัยวาตภัย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ให้การต้อนรับ พลตรี เดชไชย บุญโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย...

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563...

พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 13 ราย นางปริศนา มากมณี วันที่ 7 สิงหาคม 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล...

การจัดกิจกรรม Big cleaning day เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563...
 
 
22 ก.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
22 ก.ย. 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564
5 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริการท้องถิ่น
3 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบร...
28 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...
6 ส.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำป...
3 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
13 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
17 ส.ค. 2563 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซีหรือกำล...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123003 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน