ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19
  31 ส.ค. 2564    โครงการ มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13
  31 ส.ค. 2564    โครงการมหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ 12
  22 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการปะปา 31
  22 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 (COVID 19) ในการระบาดระรอก เมษายน 2564 45
  15 ก.พ. 2564    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 41
  30 พ.ย. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 44
  28 ก.ย. 2563    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 29
  22 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 3143
  22 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 1683

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 285634 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน