ITA อบต.โคกตาล
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.khokthan.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 12
  27 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯลฯ 12
  20 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯลฯ 10
  22 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 10
  11 ต.ค. 2562    คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน ประจำปี 2563 11
  27 ส.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 10
  27 ส.ค. 2562    ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 285674 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน