บ่อน้ำทิพย์
20 ม.ค. 2022 10:25:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 629
  บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้อยู่บริเวณใน...
รอยพระพุทธบาท
12 ม.ค. 2022 14:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 377
เป็นรอยพระบาทข้างขวาขนาด ใหญ่ที่สลักลงในเนื้อห...
เทศกาลที่น่าสนใจ
12 ม.ค. 2022 09:40:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 430
วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ได้จัดงานนมัสการรอยพระพุทธบ...
ถ้ำภูสิงห์
10 ม.ค. 2022 09:25:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 632
อดีตจากส้นรอยพระพุทธบาทลงเนินหินไปบริเวณนั้น...
พระพุทธบาทภูสิงห์
7 ม.ค. 2022 10:25:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 622
  ตั้งอยู่ที่ ยอดเขาภูสิงห์ภายในวัดพระพุทธ...